Важно, което да знаем за травмата от отхвърлянето

Важно, което да знаем за травмата от отхвърлянето

ТРАВМАТА ОТ ОТХВЪРЛЯНЕТО

Отхвърлялено е чувство,че не те искат и дори още в по-голяма дълбочина,че нямаш правото да съществуваш. Интересното,че това чувство може появи не само като се родиш , а мнозина я имат още преди да се родят. Като пример са нежеланите деца, които са искали да абортират. Или пък не си от чакания пол от родителите си. Или са объркали плановете на майата или бащата. Може един от родовете да не одобрява майката или бащата на детето. Това също оказва влияние.

Душата идва на земята, за да научи своите уроци и да преработи травмата от отхвърлянето.

Тази подсъзнантелна програма пречи на човек да е успешен, той често се самосаботира. От момента, когато се формира тази програма, детето си изработва модела на бягащ, изплъзващ се, сякаш иска да изчезне, да не го виждат.

Тези хора се съмняват в правото си на съществуване. Децата обикновено са в свой собствен и въображаем  свят и често са послушни, незабележими, не вдигат шум, за да не се налага да бягат. И като пораснат има същото поведение на съгласяващи се хора.

Децата с тази програма не искат да са на училище и детска градина.

 • Тези хора не са привързани към материалния свят, дори и се отказват от секса.
 • Не усещат ще имат стойност и могат да дадат нещо на света
 • Важно коренно увбеждение при тях,че са нищо и често ще чувате тази дума от тях. Нищо нямам, нищо не се сполуча или получава. Нищо не става от мен.
 • Тези хора бягат от внимание, не могат да получават.
 • Обичат самотата
 • Говорят малко
 • Не обичат да ги докосват по кожата
 • Много са мнителни и предпазливи
 • Често са много разпиляни
 • Имат и програмата, че са откъснато от света.
 • Развиват чувството на злоба или омраза, защото вътршно страдат
 • Не казват какво искат, не проявяват желанията си, защото искат да ги харесат
 • Бягат от темите, които са важни за тях, като, че ли искат да избягат и от себе си.
 • Лесно се паникьосват
 • Изпадат в драми
 • Панически атаки
 • Страх да не бъде засегнат, безинтересен , неразбран, да го мислят за нищожество

Чести телесни изяви на тази програма за отхвърляне са:

 • Когато ги е страх, често прибягват до сладко
 • Изтощават се бързо
 • Аритмии, че сърцето има или ще спре или ще изскочи
 • Стомашно-чревни разстройства
 • Дихателни проблеми
 • Диабет
 • Рак
 • Лош апетит или не слушат тялото си какво иска
 • Депресии
 • Психози
 • Маниакални разстройства
 • Посягат към опияти – дрога, алкохол
 • Склонност към самоубийтво и др.
 • Свръхчувствителност

Нещо важно при разкопките на коренният проблем и убеждение. Често ми съобщават, че вече са работили с чувството за отхвърляне. С тази базова травма се работи по-дълго време, защото не винаги подсънанието ни пуска веднага до момента, когато е възникнала, защото не си готов да я освободиш от това ниво. Получава се като отлюспване на лука. Слой по слой. Има и случаи, когато веднага се стига до най-травматичното, зависи колко готов си да я осъзнаеш всички ползи и дали вече ги живееш, за да освободиш.

В ТетаХийлинг убеждението и чувството от което тръгваме да правим разкопки не съвпада с темата, а не нещо съвсем различно. Т.е. ако тръгнем от отхвърлянето , можем да стигнем друго чувство е причината за отхвърлянето и тук има дълбочина на разбиране на чувствата. Не всеки може ясно да ги определи, но пък ние имаме тест на тялото, з ада установим дали ги има. И това е голямо предимство в тази техника, имаме измеримост за това дали едно убеждение го има или не.

 При всички случаи най-големите травми като изоставяне, унижение, предателство, несправедливост се преплитат.

За да работите с травмите си може да се обърнете към специалист, тета практик или инструктор, на който да се доверите.