Семейни констелации - София - 5 и 6 юни 2021

Семейни констелации – София – 5 и 6 юни 2021

Аз знам,че след констелации човек получава дълбока свързаност със себе си, със семейството си, движение във вярната посока, лекота, сила, увереност, чувството, че е на мястото си.

Постига се вземане на правилни решения, емоционален баланс физическо изцеление и хармонизиране на отношенията в семейството и работата. Семейната системата се балансира, което води до изцеление.