Ти и Земята – You and the Earth

440,00 лв.

Водещ инструктор: Росица Велкова.

  • Продължителност: 2 дни
  • ОНЛАЙН (в ZOOM)
  • Дата: 
  • Час:
  • Цена: 530 лв.