Ти и Създателят – You and the Creator

440,00 лв.

Предварителни изисквания: Да сте преминали курс Дълбоки разкопки по ТетаХийлинг®

Продължителност:  2 дни

Място на провеждане: онлайн в ZOOM, без запис

Дата на провеждане: 4 и 5 ноември  2023 г.

Часове: 12.00 – 19.30 ч.

При записване 5 дни преди обявената дата на курса цената е 510 лв.

Категории: ,