Ти и Създателят – You and the Creator

440,00 лв.

Предстоящи дати: 25 и 26 февруари 2023 г.

Водещ инструктор: Росица Велкова

Часове на провеждане: 12.00 – 19.00 ч.

Продължителност: 2 дни

ОНЛАЙН (в ZOOM)

Виж: ПАКЕТНИ ЦЕНИ

Категории: ,