Ти и Създателят – You and the Creator

530,00 лв.

22 и 23 октомври

Водещ инструктор: Росица Велкова.

  • Продължителност: 2 дни
  • ОНЛАЙН (в ZOOM)
  • Цена: 530 лв.
Категории: ,