Курс Играта на живота – Тhe game of life

530,00 лв.

26 и 27 март 2022 г.

Водещ инструктор: Росица Велкова.

  • Продължителност: 2 дни
  • ОНЛАЙН (в ZOOM)
  • Дата: 26 и 27 февруари 2022 г.
  • Час: 12.00 до 19.30 ч.
  • Цена: 530 лв.

🎁 При записване и плащане на курса до 5 февруари 2022 г., цената е 480 лв.