Курс Играта на живота – Тhe game of life

440,00 лв.

Водещ инструктор: Росица Велкова.

  • Продължителност: 2 дни
  • ОНЛАЙН (в ZOOM)
  • Цена: 530 лв.