Богатство без граници – майсторски клас

125,00 лв.

Водещ инструктор: Росица Велкова.

  • Продължителност: 2 дни (12.00 до 19.00 ч.)
  • ОНЛАЙН (в ZOOM)