Какво се случва, когато влезем в партньорство?

Какво се случва, когато влезем в партньорство?

Ние влизаме в контакт със семената система и всички динамики в нея на своя партньор. От друга страна нашият партньор ни показва какви са динамиките в нашата семейна система.

Всяко семейство има своя съвет, порядки и традиции.

✔️Партньора  се свързва инстинктивно със съвестта на другото семейство и трябва да направи място, освен съвестта на своето семейство за съвестта на семейството на другия.

✔️Ако едното семейство не приема другото, не го харесва, още в началото младите са неспокойни.

✔️Мъжът и жената трябва да са съгласни с семейството на другия.

✔️Или жената да каже на своя партньор – аз приемам в теб майка то и баща ти. И обратно. Аз съм щастлив/а, че имаш тези родители. Ето това е любовта и свободата. Да дадеш място на другия да бъде. Тогава правим място на партньора си в живота си.

✔️Ако родителите не благословят детето си и неговия партньор, то децата не се чувстват добре и приети.

✔️В много случаи жената иска от мъжа той да запълни мястото или липсите, който тя не е получила от своята майка или баща. Или обратното – мъжа иска това. Но това не е по силите за нито един от партньорите и започват проблеми.

✔️Жената следва мъжа в страната му, в езика, религията му. Да следваш, не значи да се подчиняваш. Мъжът и жената са равнопоставени.

✔️Или търсите идеален партньор, който не съществува. Това значи, че вие не го приемате такъв, какъвто е . ( Значи не приемате и родителите си и най-вече майка си)

✔️Когато има разправии, скандали между партньорите това оказва пагубно последствие върху децата.

Жената упреква бащата или обратно, това значи,че тя е настроена против половината част от детето си, която е на бащата или обратно. Това руши и отношения родители деца. Децата стават слаби, свръхактивни, не се справят в училище.

✔️Или много искате да промените партньора си – това е непосилна задача. Помислете колко е трудно да промените себе си, а да променяте другия е невъзможно.

✔️Представете си стоите срещу вашият партньор , гледате го в очите и му казвате:”Аз те приемам , какъвто си.” И усетете какво се случва с вас. Трудно или лесно ли вие да го кажете? ….След това му кажете:”ДА”. Ти си такъв какъвто си.

✔️Лицето на партньора е лицето на вашата майка, защото тя е вашия първи партньор в живота, както казва Берт Хелингер (Създателят на метода Семейни констелации).

✔️Има и някой правила в семейството

✔️Например бащата е този, който въвежда децата в живота- определя къде ще учат, какво ще правят във външния свят. Жената показва вътрешния свят на детето.

✔️Ако вие не приемате своите родители е трудно да приемете себе. Всички претенции към тях, са претенции към себе си и от там към партньора ви.

✔️ Партньорството се отдава, когато има уважение между мъжа и жената, когато и двамата гледат в една посока и когато имат добър секс.