Home Лични истории

Лични истории

Четири лични истории

Обидена съм на мъжа си (сесия с клиент) Всеки път, когато ме обижда се гневя...

Не мога да съм сред много хора. Имам чувството, че ми изпиват енергията

Тема на Тета сесия: „Не мога да съм сред много хора. Имам чувството, че ми изпиват енергията“.