„Благодаря! Роси, обучението на семинарите по Тета при теб ми даде една голяма Цел в живота! Ти ми върна желанието за живот и ми даде внимание и обич! Благодаря!”

Вили Николова