Какво са Семейни констелации

Констелция – (constellation-съзвездие)

Берт Хелингер е създател на Семейните констелации, той започва да ги практикува през 1978 г.

БЕРТ ХЕЛИНГЕР
„Аз не се чувствам психотерапевт, а такъв, който служи на живота.” Берт Хелингер
Работата на Берт Хелингер отдавна има международно признание. В много страни на света терапевти и консултанти ползват метода семейни констелации за разрешаване на различни житейски ситуации.

Широк спектър от международни семинари отразява живият интерес, предизвикан от неговата работа. Берт Хелингер е роден през 1925 год. в Германия и умира на 19.09. 2019 г. Изучавал е философия, теология и педагогика. Работил е в състава на католически орден при зулусите в Южна Африка. След това е станал психоаналитик и под влияние на груповата динамика, първичната терапия, транзактния анализ и различни хипнотерапевтични методи е направил своя собствена форма на терапия – Семейни констелации. Тя която е намерила всемирно признание в много разнообразни сфери на живота – организационно консултиране, в медицината, в консултации по различни въпроси от живота и възпитанието, в духовното съпровождане в най-широк смисъл на тази дума.

Семейните констелации продължават да се развиват и днес, благодарение на Берт и Софи Хелингер. Новите наблюдения, открития и осъзнаване доведоха до Нови (духовни) семейни констелации. По този начин, областите на използване и ефективността от тази работа постоянно се разширяват и повишават.

Берт Хелингер има връчена награда – почетен гражданин на Мексико. Предложен за кандидат за Нобелова награда за мир.
Берт Хелингер е написал повече от 100 книги, преведени на над 40 езика. За работата на Берт и Софи Хелингер има десетки аудио и видео – записи. Вече 10 години съществува възможност да се обучаваш директно от първоизточника – Берт Хелингер в Hellinger Leben Schule – Германия.
Original Hellinger® Family Constellation – (Оригинал Хелингер®Семейни констелации) се провеждат днес по целия свят от Hellinger® school – (Хелингер®училище). Училището се ръководи от съпругата му Софи Хеллингер.

Какво е това Констелация?

Това е метод, който се използва в група хора под ръководството на един човек. Тя е предназначена да разкрие пред хората скрития произход на техните неуспехи, болести, липса на направление в живота, пристрастявания и други подобни.
Констелация е необходима там, където има нужда от действие или нужда от решения.
На кого служат Семейните констелации?

 • Семейство: при всякакви конфликти
 • Партньорска двойка – любов, запазване и подобряване на отношения
 • Деца – при всякакви проблеми: в училище, при заболявания, агресивност, дефицит на вниманието, хиперактивност, пристрастявания и др.
 • Болести -да се разберат предпоставките за здраве и болест
 • Професии / работа – в конфликти или при липса на успех в професията в качеството на служител или при самостоятелна заетост
 • Бизнес и мениджмънт – в комуникацията, в йерархията, при вземането на решения Оригиналните Семейни констелации на Берт Хелингер се използват днес в:
 • Политика
 • Големи концерни, малки и средни предприятия, индивидуални предприемачи

Мениджмънт и управление на предприятия, университети, училища, съдилища, болници и, разбира се, при всякакви индивидуални въпроси.

За какво е нужна констелация? Всеки човек, независимо дали става дума за лична или професионална сфера, ВИНАГИ е в отношения. Семейството е основа и база за всеки човек. Всеки, който иска да намери правилното място или своето призвание, трябва да интегрира в живота си основните житейски принципи, открити от Берт Хелингер и наречени Закони на любовта. Това са универсални закони на живота, които действат независимо от цвета, културата, религията и са основата за успеха в живота на всички нива.

Оригиналните констелации на Hellinger sciencia® ви отвеждат на място, където можете да разберете, че никога не е твърде късно да живеете щастливо. За всеки човек има само едно правилно място в семейството. И ако го заемете, тогава ще се отвори нова перспектива, водеща до способността да действаме.

Какво дава констелацията?

Често имаме много убеждения и неизменни истини, които сме възприели от родителите си и които ни държат в плен. Те са били заложени в миналото в нашето подсъзнание и стоят на пътя ни. Поради това ние не допускаме промени в поведението си. В оригиналните констелации на Берт Хелингер, нашите убеждения излизат на светло и можем да ги преосмислим и да се освободим от тях. Въпреки това, решението дали сте готови за промяна или не, се взема само от ВАС.

За какво става дума в оригиналните Семейни констелации на Берт Хелингер?

В констелациите винаги става въпрос за живота или смъртта. За всеки, който е преживял или се е запознал веднъж с този метод, неизбежно има едно вътрешно движение напред, т. е. напред към живот. Всеки се е срещнал в живота със ситуации, когато е предприемал нещо, но то не се получавало. Преплитанията се освобождават и той започва щастлив живот и може да носи отговорност. За сметка на старите несъзнавани привързвания живота ви се изпълва с истинската любов, общуване с душевна топлина, осъзнаване, уважение и мечтите стават реалност. Оригиналните констелации на Берт Хелингер са път, преход от едно ниво на друго, на следващо ниво на съзнание. Там всички въпроси намират свой път и свой отговор. Можем да изходим от това, че всичко което се проявява в констелациите, което е било и ще бъде, винаги служи за благото на клиента. Според Берт Хелингер всеки има еднакво право да принадлежи към своето семейство. Много проблеми в семейството, а така също и болести имат корени в изключените членове на семейството. Ако става дума за семейната двойка или децата, често се проявява, че техните проблеми са взаимно свързани с нещо нерешено в техните рождени семейства. Ние сме част от едно съзвездие (семейната душа), част от цялото и имаме точно определено място, което e в съзвучие с цялата картина. Хармонията e възможна само когато всяко нещо e на мястото си. Всички членове, дори и тези които липсват (починали или напуснали), присъстват енергийно в системата и оказват влияние на другите членове с техните грешки, поведение, мироглед, успехи и постижения. Страданието e следствие на нарушаване на природните закон. Ако някога – (дори поколения назад) в нейната динамика са се случили събития, довели я до дисбаланс, това e доста вероятно да се прояви в живота на по-късно дошлите членове на тази система (често като нежелан поведенчески симптом, болестно състояние, емоционална натовареност, проблеми в интимността и личните връзки, загуба на материални блага). Ако клиента се доверява на водещият констелация (фасилитатора), то именно този резултат ще му покаже друго ново ниво. Резултата от констелацията показва нов път и излиза далеч от пределите на това за какво ние мислим и какво искаме. Разбира се този, който води констелацията е длъжен да се довери на това, че клиента сам ще се справи с резултата от констелацията. Семейните констелации трябва да са в отговорни ръце. Водещият констелации е длъжен осъзнато, почтително, уважително, със сърце да се отнася към хората и живота.

Метод на работа

По време на самото констелиране в групата се създава енергийно поле, което показва скритата семейна динамика за която никой не е предполагал, че съществува. Това помага на човека да види връзките между членовете в семейството си, да осъзнае къде се коренят тежки и проблемни ситуации в живота му, да разбере истината за своите неуспехи в живота.

Наблюдавайки констелацията, клиента разбира на ниво душа за какво наистина става въпрос, причините за дадена ситуация в живота му, кои закони на любовта са нарушени, кои членове от семейството са изключени от системата, причините за заболяване, неуспех, проблеми в бизнеса и др.

Водещият констелацията избира заместители на членовете на семейството на клиента и ги поставя в съотношение помежду си пред групата. Понякога заместители избира клиента. Заместителите веднага се чувстват като хората, които заместват, като предварително не знаят нищо за тях. Понякога те говорят с техния глас или имат симптоми като тези хора. Могат да започнат да треперят или не могат нормално да чуват и виждат. Този феномен не може да се обясни от гледна точка на традиционните представи на човека. От многото опити да се обясни това, най-близко е, че заместителите попадат в друго духовно поле. Рупърт Шелдрейк го назовава морфогенетично поле. Това значи, че всички минали събития и свързаните с тях чувства в една група се съхраняват в една обща памет. След констелации човек получава дълбока свързаност със себе си, със семейството си, движение във вярната посока, лекота, сила, увереност, чувството, че е на мястото си. Постига се вземане на правилни решения, емоционален баланс физическо изцеление и хармонизиране на отношенията в семейството и работата.

Теми, които се засягат при семейните констелации:

 • партньорски отношения;
 • отношения родители-деца;
 • здравословни проблеми;
 • емоционални проблеми-страх, депресии, тревожност и др.;
 • консултации при конфликтни отношения във бизнеса;
 • вземане на важни решения

Кой се отнася към семейната система на човека?

 1. Неговите биологични родители, независимо от това дали са живи или починали, известни ли са на човека или не. Сурогатни майки и спермо- донори, приемни родители, мащехи и втори бащи.
 2. Неговите братя и сестри – живи или починали, родени или неродени, известни или неизвестни по линия на бащата и на майката, абортирани деца, мъртвородени деца, починали веднага след раждане, прекратили развитието си в утробата на майката. А също така и замразени ембриони в хода на изкуственото оплождане, оплодени яйцеклетки, които не са се прикрепили към матката, в това число и тези в резултат на приемане на контрацептиви.
 3. Предишни съпрузи или значими мъже и жени в живота ни, еднополово партньорство, платоническа привързаност и духовни братства.
 4. Всички деца на семейството – живи и мъртви, родени и неродени; за мъжете – известни и неизвестни. И същите неща, които се отнасят за братята и сестрите.
 5. Други кръвни роднини – лели, чичовци, баби, дядовци, техните сестри и братя, прабаби и прадядовци, ако те са имали особена и тежка съдба ( убийства) Най-общо казано към семейната система принадлежат всички, които са въвлечени в процеса на възникване, съхранение, продължение и завършване на живота.

Защо и за кого са полезни констелациите?

Безспорно семейните констелации са полезни за всички! В живота на всеки съществува и още нещо, което може да се промени към по-добро. Семейните констелации са мощен инструмент за различни сфери от нашия живот – както за разрешаване на проблеми в семейството, така и за ситуации в работата. Голямо влияние имат и върху здравето, не само физическото, но и емоционалното както Хелингер казва: „Извън нашето тяло важна роля играе и нашата душа и нашето чувство. Защото понякога болката на душата се чувства много по-интензивно от болката в тялото.” Повлияват се някой негативни страни от нашия характер – гняв, агресия, тревожност, ревност, страх и др. При тази терапия не е необходимо да присъстват други членове от семейството (партньори, родители, деца). Достатъчно е само желаещият да направи констелация, защото там се разрешава негов проблем. Ако някой от това семейство има желание – да, но всичко става със съгласие и уважение на мнението му. Ако близките са починали също няма проблем защото те се заместват от членове на терапевтичната група.

В бизнес констелациите ползата е голяма за да се видят някой причини за фалит, организационни проблеми, сътрудничество и др. От опита, който са показали семeйните констелации се наблюдава, че положителен резултат има не само този, който участва в терапевтичната група, но и всички членове от семейството му.

За кого носят особено голяма полза семейните констелации:

 • зависими от алкохол и наркотици
 • хора с хомосексуални наклонности(отношението ми към това е толерантно)
 • сериозни заболявания
 • депресии, страхови неврози, анорексия, болимия и др.
 • шизофрения, вродени аномалии и др.

За предпочитане е деца под 18 год. да не се полагат на констелации. В тези случаи е добре да присъстват двамата родители. Проблемите с по-малки деца също се разрешават от родителите. Ако ви е трудно да работите в група може като начало само да присъствате и когато усетите, че може да изложите своя проблем,тогава да се включите. Но само присъствието ви е достатъчно,за да навлезете в полето на работа и да усетите кое ви докосва от всичко което се случва. Разбира се могат да се правят и индивидуални констелации. Колко дълго се правят констелации? Обикновено констелациите могат да продължат повече от един терапевтичен семинар, но това зависи от участника – как той е представил темата, която ще се разглежда и какво ще се прояви по времена работата още.Това е процес,който е повлиян от движения, които са извън нашите представи. Това е работа на ниво Душа и тя се повлиява по различен начин отколкото нашия ум. В Душата и в подсъзнанието трансформациите са с различно времетраене.

Има три начина, по които семейните констелации работят за вас:

 1. Единият е просто да присъствате, наблюдавайки констелациите на други участници. Знайте, че никога не сте съвсем отстрани, когато сте в такава група. Случващото се в работата на другите, ви въздейства винаги и нещо във вас самите неизменно се придвижва към място на повече разбиране, приемане и лекота.
 2. Вторият начин да учите е като участвате като представител в констелацията на друг участник. Ролите в които участвате, по някакъв начин винаги са свързани лично с вас и този опит безспорно ще разшири представата ви за вас самите и за възможностите на самия метод. Понякога преживяването ви в роля може да бъде изключително интензивно и трансформиращо, по-силно от всичко друго в тази работа.
 3. Третият начин да получите от тази група е като поставите лична тема за работа. Този подход може да доведе до директно разрешение на вашия казус, както може и да покаже какво пречи на темата ви да получи търсеното разрешение в този момент. Във всеки един случай ще научите много от тази ситуация.За да се създаде психологически защитено пространство за работа, подкрепящо доверието и разкриването на лична информация, всеки участник в групата се ангажира с декларация за конфиденциалност, което означава съгласие да споделя с други хора само лично преживяното в групата, но не и информацията предоставена от други хора. След констелациите често човек се чувства необичайно-преживява съпротиви, страхове, може да е по-раздразнителен от обичайното,да променя своите настроения, често да изпитва тъга, физическо неразположение и др. Тези състояния са краткотрайни и преминават бързо,но това е добър знак, че процесите на промяна вече текат и констелациите са започнали да оказват своето въздействие, т.е. започнал е процес на изчистване на по-дълбоки нива. По-важно е да осъзнаем, че сме част от една група, наречена семейство, да започнем да я почитаме, да искаме да живеем в любов и уважение са себе си, с най-близките хора около нас и с всички останали! Това го решава всеки сам! Винаги имаме избор и той е в нашите ръце!