Курс Световни отношения - World RelationsУсловие за участие: Необходимо е да сте преминали Курс за начинаещи, Курс за напреднали и Курс дълбоко копане  по ТhetaHealing®- Тета лечение

Продължителност: 5 дни

Какво ще усвоите на курса?

Станете по-приемащ света около вас!

В този курс вие ще работите с определени убеждения, които докосват ваши минали и настоящи расови и религиозни въпроси. След като се осъзнаят тези убеждения и се лекува скритата ненавист и негодувание, която се е натрупвала векове, сега имате възможност да я освободите. Това ще ви позволи да приемете всички култури и националности.

Този курс позволява да се изчистят предубеждения, ненавист към своя и други народи, религии, култури и хора. Тук вие ще трансформирате много генетически, исторически и колективни убеждения, които живеят във вас и вашите клетки.

Тъй като в поколенията на предците ви не веднъж е имало смесване на различни раси, култури и религии, то вие носите тази информация в енергийното морфогенетично поле на вашето ДНК и това води до напрежение и омраза вътре във вас, без да го осъзнавате.

В нас има много знание, опит и инстинкти, които не осъзнаваме, но те така или иначе управляват живота ни във всяка секунда. Страха и ненавистта към другите народи, ни лишават от истинска свобода. Вместо това можете да се научите да си сътрудничите.

Какво ще получите от този курс:

  • Ще се тествате за стотици раси, религии и организации в света.
  • Ще изцелите вътрешната си ненавист и отрицания
  • Вие ще можете да приемате своята, както и другите култури, народи, мирозрение, религии и всеки човек.
  • Да задълбочите знанията си за провеждане на разкопки на генетично и историческо ниво, да промените десетки програми с една разкопка.
  • Да направите връзка с много свои способности.
  • Можете лесно да пътешествате и да се чувствате в безопасност във всяка страна.
  • Ще можете лесно да учите езици.
  • Ще освободите и трансформирате ненавистта в своето ДНК, което е съставна част от много различни народности (наследени от предците ни).
  • Да изцелявате вашият род и колективното съзнание.

Цена: 800 лв.