(авторски курс)

Продължителност: 2 дни

Този курс ще ви помогне да поставяте цели, да имате ясна представа кое е важно за вас самите, да отработите блокиращи програми, свързани с изобилието на едно по-различно ниво. Курса е във вид на практическа работна среща за желаещите да подобряват начина си на живот и да живеят в изобилие.

На курса ще работим по следните теми:

 • Какво са  парите?
 • Как да се избавя от безпокойството си за парите
 • Как да се избавя от манталитета за недостиг
 • Убеждения, който ми пречат да живея без дефицит
 • Убеждения за недостиг в живота ми
 • Генетични програми и програми от колективното несъзнавано, препядстващи изобилието
 • Премахване на всички чувства за обида към парите
 • Квантов модел на привличането – вибрация на желанията и изобилието
 • Кой съм аз и какво точно искам да имам
 • В какво се заключава истината за моето съществуване
 • Целта в живота ми и как да си поставям цели
 • Кои са моите ценности
 • Как създавам намерения
 • Имам ли умението да пускам ненужното в живота си
 • Какво ще се случи, ако моята цел се осъществи, ами… ако не се осъществи?
 • Ефекта на благодарността
 • Много мощна медитация за изобилие и неговото проявление в пространството на изобилие

Цена: 260 лв.