Индивидуални Семейни констелации

Цена на 1 сесия – 100 лв. / Продължителност – 1 час.

Цена на 5 сесии – 450 лв.

Цена на една сесия Семейни констелации, комбинирана с Тетахилинг – 180 лв. / Продължителност – 1 час и 30 минути

За индивидуална 3 месечна програма: вижте програмата

Банка: ОББ-АД
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG56UBBS80021055123540
Фирма: ТАРА ПРИЗИВ ЕООД
М.О.Л.: Росица Велкова 

Ако до 1 месец не сте се погрижили да проведете сесията си, тя се анулира!