Богатство без граници – майсторски клас


Продължителност: 2 дни

Изцеление на Вашето раждане


Продължителност: 2 дни

Жената и нейната сродна душа


Продължителност: 2 дни