Семейни констелации

Констелция – (constellation-съзвездие)

Берт Хелингер е създател на Семейните констелации, той започва да ги практикува през 1978 г.

БЕРТ ХЕЛИНГЕР
„Аз не се чувствам психотерапевт, а такъв, който служи на живота.” Берт Хелингер
Работата на Берт Хелингер отдавна има международно признание. В много страни на света терапевти и консултанти ползват метода семейни констелации за разрешаване на различни житейски ситуации.

Широк спектър от международни семинари отразява живият интерес, предизвикан от неговата работа. Берт Хелингер е роден през 1925 год. в Германия и умира на 19.09. 2019 г. Изучавал е философия, теология и педагогика. Работил е в състава на католически орден при зулусите в Южна Африка. След това е станал психоаналитик и под влияние на груповата динамика, първичната терапия, транзактния анализ и различни хипнотерапевтични методи е направил своя собствена форма на терапия – Семейни констелации. Тя която е намерила всемирно признание в много разнообразни сфери на живота – организационно консултиране, в медицината, в консултации по различни въпроси от живота и възпитанието, в духовното съпровождане в най-широк смисъл на тази дума.

Семейните констелации продължават да се развиват и днес, благодарение на Берт и Софи Хелингер. Новите наблюдения, открития и осъзнаване доведоха до Нови (духовни) семейни констелации. По този начин, областите на използване и ефективността от тази работа постоянно се разширяват и повишават.

Берт Хелингер има връчена награда – почетен гражданин на Мексико. Предложен за кандидат за Нобелова награда за мир.
Берт Хелингер е написал повече от 100 книги, преведени на над 40 езика. За работата на Берт и Софи Хелингер има десетки аудио и видео – записи. Вече 10 години съществува възможност да се обучаваш директно от първоизточника – Берт Хелингер в Hellinger Leben Schule – Германия.
Original Hellinger® Family Constellation – (Оригинал Хелингер®Семейни констелации) се провеждат днес по целия свят от Hellinger® school – (Хелингер®училище). Училището се ръководи от съпругата му Софи Хеллингер.

Какво е това констелация?

Това е метод, който се използва в група хора под ръководството на един човек. Тя е предназначена да разкрие пред хората скрития произход на техните неуспехи, болести, липса на направление в живота, пристрастявания и други подобни.
Констелация е необходима там, където има нужда от действие или нужда от решения.
На кого служат Семейните констелации?

 • Семейство: при всякакви конфликти
 • Партньорска двойка – любов, запазване и подобряване на отношения
 • Деца – при всякакви проблеми: в училище, при заболявания, агресивност, дефицит на вниманието, хиперактивност, пристрастявания и др.
 • Болести -да се разберат предпоставките за здраве и болест
 • Професии / работа – в конфликти или при липса на успех в професията в качеството на служител или при самостоятелна заетост
 • Бизнес и мениджмънт – в комуникацията, в йерархията, при вземането на решения Оригиналните Семейни констелации на Берт Хелингер се използват днес в:
 • Политика
 • Големи концерни, малки и средни предприятия, индивидуални предприемачи
 • Мениджмънт и управление на предприятия, университети, училища, съдилища, болници и, разбира се, при всякакви индивидуални въпроси.

  За какво е нужна констелация? Всеки човек, независимо дали става дума за лична или професионална сфера, ВИНАГИ е в отношения. Семейството е основа и база за всеки човек. Всеки, който иска да намери правилното място или своето призвание, трябва да интегрира в живота си основните житейски принципи, открити от Берт Хелингер и наречени Закони на любовта. Това са универсални закони на живота, които действат независимо от цвета, културата, религията и са основата за успеха в живота на всички нива.

  Оригиналните констелации на Hellinger sciencia® ви отвеждат на място, където можете да разберете, че никога не е твърде късно да живеете щастливо. За всеки човек има само едно правилно място в семейството. И ако го заемете, тогава ще се отвори нова перспектива, водеща до способността да действаме.

  Какво дава констелацията?

  Често имаме много убеждения и неизменни истини, които сме възприели от родителите си и които ни държат в плен. Те са били заложени в миналото в нашето подсъзнание и стоят на пътя ни. Поради това ние не допускаме промени в поведението си. В оригиналните констелации на Берт Хелингер, нашите убеждения излизат на светло и можем да ги преосмислим и да се освободим от тях. Въпреки това, решението дали сте готови за промяна или не, се взема само от ВАС.

  За какво става дума в оригиналните Семейни констелации на Берт Хелингер?

  В констелациите винаги става въпрос за живота или смъртта. За всеки, който е преживял или се е запознал веднъж с този метод, неизбежно има едно вътрешно движение напред, т. е. напред към живот. Всеки се е срещнал в живота със ситуации, когато е предприемал нещо, но то не се получавало. Преплитанията се освобождават и той започва щастлив живот и може да носи отговорност. За сметка на старите несъзнавани привързвания живота ви се изпълва с истинската любов, общуване с душевна топлина, осъзнаване, уважение и мечтите стават реалност. Оригиналните констелации на Берт Хелингер са път, преход от едно ниво на друго, на следващо ниво на съзнание. Там всички въпроси намират свой път и свой отговор. Можем да изходим от това, че всичко което се проявява в констелациите, което е било и ще бъде, винаги служи за благото на клиента. Според Берт Хелингер всеки има еднакво право да принадлежи към своето семейство. Много проблеми в семейството, а така също и болести имат корени в изключените членове на семейството. Ако става дума за семейната двойка или децата, често се проявява, че техните проблеми са взаимно свързани с нещо нерешено в техните рождени семейства. Ние сме част от едно съзвездие (семейната душа), част от цялото и имаме точно определено място, което e в съзвучие с цялата картина. Хармонията e възможна само когато всяко нещо e на мястото си. Всички членове, дори и тези които липсват (починали или напуснали), присъстват енергийно в системата и оказват влияние на другите членове с техните грешки, поведение, мироглед, успехи и постижения. Страданието e следствие на нарушаване на природните закон. Ако някога – (дори поколения назад) в нейната динамика са се случили събития, довели я до дисбаланс, това e доста вероятно да се прояви в живота на по-късно дошлите членове на тази система (често като нежелан поведенчески симптом, болестно състояние, емоционална натовареност, проблеми в интимността и личните връзки, загуба на материални блага). Ако клиента се доверява на водещият констелация (фасилитатора), то именно този резултат ще му покаже друго ново ниво. Резултата от констелацията показва нов път и излиза далеч от пределите на това за какво ние мислим и какво искаме. Разбира се този, който води констелацията е длъжен да се довери на това, че клиента сам ще се справи с резултата от констелацията. Семейните констелации трябва да са в отговорни ръце. Водещият констелации е длъжен осъзнато, почтително, уважително, със сърце да се отнася към хората и живота.

 • Метод на работа

  МЕТОД НА РАБОТА
  По време на самото констелиране в групата се създава енергийно поле, което показва скритата семейна динамика за която никой не е предполагал, че съществува. Това помага на човека да види връзките между членовете в семейството си, да осъзнае къде се коренят тежки и проблемни ситуации в живота му, да разбере истината за своите неуспехи в живота.

  Наблюдавайки констелацията, клиента разбира на ниво душа за какво наистина става въпрос, причините за дадена ситуация в живота му, кои закони на любовта са нарушени, кои членове от семейството са изключени от системата, причините за заболяване, неуспех, проблеми в бизнеса и др.

  Водещият констелацията избира заместители на членовете на семейството на клиента и ги поставя в съотношение помежду си пред групата. Понякога заместители избира клиента. Заместителите веднага се чувстват като хората, които заместват, като предварително не знаят нищо за тях. Понякога те говорят с техния глас или имат симптоми като тези хора. Могат да започнат да треперят или не могат нормално да чуват и виждат. Този феномен не може да се обясни от гледна точка на традиционните представи на човека. От многото опити да се обясни това, най-близко е, че заместителите попадат в друго духовно поле. Рупърт Шелдрейк го назовава морфогенетично поле. Това значи, че всички минали събития и свързаните с тях чувства в една група се съхраняват в една обща памет. След констелации човек получава дълбока свързаност със себе си, със семейството си, движение във вярната посока, лекота, сила, увереност, чувството, че е на мястото си. Постига се вземане на правилни решения, емоционален баланс физическо изцеление и хармонизиране на отношенията в семейството и работата.

  Теми, които се засягат при семейните констелации:


 • партньорски отношения;
 • отношения родители-деца;
 • здравословни проблеми;
  емоционални проблеми-страх, депресии, тревожност и др.;
 • консултации при конфликтни отношения във бизнеса;
 • вземане на важни решения


 • КОЙ СЕ ОТНАСЯ КЪМ СЕМЕЙНАТА СИСТЕМА НА ЧОВЕКА?
 • 1. Неговите биологични родители, независимо от това дали са живи или починали, известни ли са на човека или не. Сурогатни майки и спермо- донори, приемни родители, мащехи и втори бащи.
 • 2. Неговите братя и сестри – живи или починали, родени или неродени, известни или неизвестни по линия на бащата и на майката, абортирани деца, мъртвородени деца, починали веднага след раждане, прекратили развитието си в утробата на майката. А също така и замразени ембриони в хода на изкуственото оплождане, оплодени яйцеклетки, които не са се прикрепили към матката, в това число и тези в резултат на приемане на контрацептиви.
 • 3. Предишни съпрузи или значими мъже и жени в живота ни, еднополово партньорство, платоническа привързаност и духовни братства.
 • 4. Всички деца на семейството – живи и мъртви, родени и неродени; за мъжете – известни и неизвестни. И същите неща, които се отнасят за братята и сестрите.
 • 5. Други кръвни роднини – лели, чичовци, баби, дядовци, техните сестри и братя, прабаби и прадядовци, ако те са имали особена и тежка съдба ( убийства) Най-общо казано към семейната система принадлежат всички, които са въвлечени в процеса на възникване, съхранение, продължение и завършване на живота.

  ЗАЩО И ЗА КОГО СА ПОЛЕЗНИ КОНСТЕЛАЦИИТЕ

  Безспорно семейните констелации са полезни за всички! В живота на всеки съществува и още нещо, което може да се промени към по-добро. Семейните констелации са мощен инструмент за различни сфери от нашия живот – както за разрешаване на проблеми в семейството, така и за ситуации в работата. Голямо влияние имат и върху здравето, не само физическото, но и емоционалното както Хелингер казва: „Извън нашето тяло важна роля играе и нашата душа и нашето чувство. Защото понякога болката на душата се чувства много по-интензивно от болката в тялото.” Повлияват се някой негативни страни от нашия характер – гняв, агресия, тревожност, ревност, страх и др. При тази терапия не е необходимо да присъстват други членове от семейството (партньори, родители, деца). Достатъчно е само желаещият да направи констелация, защото там се разрешава негов проблем. Ако някой от това семейство има желание – да, но всичко става със съгласие и уважение на мнението му. Ако близките са починали също няма проблем защото те се заместват от членове на терапевтичната група.

  В бизнес констелациите ползата е голяма за да се видят някой причини за фалит, организационни проблеми, сътрудничество и др. От опита, който са показали семeйните констелации се наблюдава, че положителен резултат има не само този, който участва в терапевтичната група, но и всички членове от семейството му.

  За кого носят особено голяма полза семейните констелации:


 • зависими от алкохол и наркотици
 • хора с хомосексуални наклонности(отношението ми към това е толерантно)
 • сериозни заболявания
 • депресии, страхови неврози, анорексия, болимия и др.
 • шизофрения, вродени аномалии и др. За предпочитане е деца под 18 год. да не се полагат на констелации. В тези случаи е добре да присъстват двамата родители. Проблемите с по-малки деца също се разрешават от родителите. Ако ви е трудно да работите в група може като начало само да присъствате и когато усетите, че може да изложите своя проблем,тогава да се включите. Но само присъствието ви е достатъчно,за да навлезете в полето на работа и да усетите кое ви докосва от всичко което се случва. Разбира се могат да се правят и индивидуални констелации. Колко дълго се правят констелации? Обикновено констелациите могат да продължат повече от един терапевтичен семинар, но това зависи от участника – как той е представил темата, която ще се разглежда и какво ще се прояви по времена работата още.Това е процес,който е повлиян от движения, които са извън нашите представи. Това е работа на ниво Душа и тя се повлиява по различен начин отколкото нашия ум. В Душата и в подсъзнанието трансформациите са с различно времетраене.

  Има три начина, по които семейните констелации работят за вас:
 • 1. Единият е просто да присъствате, наблюдавайки констелациите на други участници. Знайте, че никога не сте съвсем отстрани, когато сте в такава група. Случващото се в работата на другите, ви въздейства винаги и нещо във вас самите неизменно се придвижва към място на повече разбиране, приемане и лекота.
 • 2. Вторият начин да учите е като участвате като представител в констелацията на друг участник. Ролите в които участвате, по някакъв начин винаги са свързани лично с вас и този опит безспорно ще разшири представата ви за вас самите и за възможностите на самия метод. Понякога преживяването ви в роля може да бъде изключително интензивно и трансформиращо, по-силно от всичко друго в тази работа.
 • 3. Третият начин да получите от тази група е като поставите лична тема за работа. Този подход може да доведе до директно разрешение на вашия казус, както може и да покаже какво пречи на темата ви да получи търсеното разрешение в този момент. Във всеки един случай ще научите много от тази ситуация.

  За да се създаде психологически защитено пространство за работа, подкрепящо доверието и разкриването на лична информация, всеки участник в групата се ангажира с декларация за конфиденциалност, което означава съгласие да споделя с други хора само лично преживяното в групата, но не и информацията предоставена от други хора. След констелациите често човек се чувства необичайно-преживява съпротиви, страхове, може да е по-раздразнителен от обичайното,да променя своите настроения, често да изпитва тъга, физическо неразположение и др. Тези състояния са краткотрайни и преминават бързо,но това е добър знак, че процесите на промяна вече текат и констелациите са започнали да оказват своето въздействие, т.е. започнал е процес на изчистване на по-дълбоки нива. По-важно е да осъзнаем, че сме част от една група, наречена семейство, да започнем да я почитаме, да искаме да живеем в любов и уважение са себе си, с най-близките хора около нас и с всички останали! Това го решава всеки сам! Винаги имаме избор и той е в нашите ръце!