Цена за 1 сесия – 80 лв. / 80 евро (За живеещи извън България)
Цена за 5 сесии – 350 лв. / 350 евро  (За живеещи извън България)
Продължителност: 1 час

Сесиите се заплащат по банков път:

Банка: ОББ-АД
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG56UBBS80021055123540
Фирма: ТАРА ПРИЗИВ ЕООД
М.О.Л.: Росица Велкова 

Ако до 1 месец не сте се погрижили да проведете сесията си, тя се анулира!